Ατομική Ψυχοθεραπεία Παιδιών

Τα παιδιά συχνά αντιμετωπίζουν συναισθηματικές, συμπεριφορικές ή ακαδημαϊκές δυσκολίες οι οποίες είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτές ή να αντιμετωπιστούν από τους γονείς. Οι δυσκολίες των παιδιών άλλοτε οφείλονται σε φυσιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής τους και άλλοτε είναι πιο σοβαρές και υπάρχει ανάγκη παρέμβασης από ειδικό. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν από την ατομική θεραπεία των παιδιών, τη συμβουλευτική των γονέων ή/και την οικογενειακή θεραπεία.

Στην ατομική θεραπεία το παιδί θα μπορέσει να έρθει σε επαφή, να κατανοήσει και να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει επιπλέον το παιδί να μάθει να εκφράζει τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του με τρόπους που το βοηθούν να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, να αντιλαμβάνεται τη συμπεριφορά του και να έχει τον έλεγχο του εαυτού του και των συναισθημάτων του.

Τόσο μέσα από την λεκτική και την εξωλεκτική επικοινωνία, όσο και μέσα από το συμβολικό παιχνίδι, το παιδί βοηθιέται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του. Το παιχνίδι είναι η γλώσσα του παιδιού και το φυσικό μέσο με το οποίο το παιδί εκφράζεται και επικοινωνεί. Τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά διότι ακόμη δεν μπορούν να λεκτικοποιήσουν και δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς τις απαιτούμενες γνωστικές λειτουργίες ώστε να εκφράσουν όσα αισθάνονται, σκέφτονται και βιώνουν. Το συμβολικό παιχνίδι μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο, που είναι ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο νιώθουν ελεύθερα, τα βοηθά στην επικοινωνία. Μέσω του παιχνιδιού εξερευνούν τον εαυτό τους, τους φόβους, τον πόνο και τις εμπειρίες τους και αποκτούν αυτοπεποίθηση, μαθαίνουν δεξιότητες για να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και αναπτύσσουν το δικό τους τρόπο να επιλύουν τα προβλήματά τους.

Μερικά από τα πιο συχνά προβλήματα των παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουμε στη θεραπεία είναι:

 • Το άγχος
 • Η κατάθλιψη
 • Τα προβλήματα συμπεριφοράς
 • Οι δυσκολίες στη σχέση τους με τους γονείς τους
 • Οι δυσκολίες στο σχολείο
 • Οι δυσκολίες στη σχέση με τους συνομηλίκους
 • Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Η διαχείριση του θυμού
 • Η παραμέληση ή/και η κακοποίηση – Τραύμα
 • Ο σχολικός εκφοβισμός
 • Η ψυχαναγκαστική – καταναγκαστική διαταραχή
 • Φοβίες
 • κ.α.

Στη θεραπεία το παιδί μπορεί, μέσα σε ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον, να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του χωρίς επίκριση αλλά με άνευ όρων αποδοχή.

© Copyright - Myrto Kalaitzi - 2022