Οικογενειακή Θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος η οποία μπορεί να γίνεται είτε παράλληλα με την ατομική ψυχοθεραπεία του παιδιού, είτε μόνη της. Στην οικογενειακή θεραπεία μπορούν να συμμετέχουν όλα ή κάποια από τα μέλη της οικογένειας. Συνήθως οι δυσκολίες του συστήματος της οικογένειας εμφανίζονται εντονότερα σε ένα από τα μέλη της αλλά η κατανόηση και η αντιμετώπιση των δυσκολιών του μέλους αυτού συνεξαρτάται από τη συμπεριφορά και τις δυσκολίες και των υπόλοιπων μελών. Στην οικογενειακή θεραπεία δίνεται έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

Η οικογενειακή θεραπεία στοχεύει όχι μόνο στη θεραπεία του ατόμου που είναι πιο επιβαρυμένο αλλά και στην κατανόηση των δυσλειτουργιών όλης της οικογένειας και την αλλαγή τους. Η προσπάθεια που γίνεται έχει στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του συστήματος της οικογένειας αλλά και την προσωπική εξέλιξη του κάθε μέλους.

Στις οικογενειακές συνεδρίες όλα τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τα παράπονά τους αλλά και τον τρόπο που βλέπουν και βιώνουν τα γεγονότα. Ο καθένας έχει την ευκαιρία να μπει στη θέση του άλλου, να τον ακούσει και να προσπαθήσει να τον κατανοήσει. Ενθαρρύνεται ο υγιής διάλογος και η ανταλλαγή των συναισθημάτων, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση ώστε να εγκαθιδρυθεί μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών, η οποία με τη σειρά της θα βοηθήσει την οικογένεια να βρει πιο λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων και τα μέλη να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

© Copyright - Myrto Kalaitzi - 2022