Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων παιδιών και εφήβων βοηθά τους γονείς να αναγνωρίσουν, να αποδεχτούν και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού τους. Χωρίς να συνιστά ατομική ψυχοθεραπεία για τους γονείς, η συμβουλευτική γονέων υποστηρίζει τους γονείς και τους πλαισιώνει ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν περισσότερο το παιδί τους και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στον γονεϊκό τους ρόλο. Η συμβουλευτική γονέων εκτός από ενημέρωση για την πορεία της ψυχοθεραπείας του παιδιού, αποτελεί μια βοηθητική διαδικασία για τους γονείς οι οποίοι μπορούν μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον να εντοπίσουν τα δυσλειτουργικά κομμάτια όλου του συστήματος της οικογένειας και να δουλέψουν μαζί με την θεραπεύτρια με εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, για την αλλαγή τους. Στη συμβουλευτική γονέων η σχέση μεταξύ της θεραπεύτριας και των γονέων θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη του παιδιού, την πορεία της θεραπείας του αλλά και για την εξέλιξη των ίδιων ως γονέων.

Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να συνεπικουρεί την ατομική ψυχοθεραπεία του παιδιού και να ενισχύει τα θεραπευτικά αποτελέσματα ή μπορεί να γίνεται και χωρίς να βρίσκεται το παιδί σε ατομική ψυχοθεραπεία, βοηθώντας μόνο τους γονείς στη σχέση με το παιδί τους και τη διαχείριση των ζητημάτων που προκύπτουν στην καθημερινότητα ή σε μια δύσκολη περίοδο που διανύει η οικογένεια (πένθος, διαζύγιο, πρόβλημα υγείας κτλ.). Οι συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων είναι βοηθητικό να γίνονται και με τους δύο γονείς μαζί. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται και με τους δύο γονείς ξεχωριστά (σε περιπτώσεις διαζυγίου γονέων) ή και με τον ένα γονέα. Η συχνότητα καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα των δυσκολιών και τις ανάγκες της οικογένειας καθώς και με την πρόοδο της θεραπείας του παιδιού.

Οι στόχοι της συμβουλευτικής γονέων είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και σχέσης αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων και παιδιού, η διαχείριση των δυσκολιών, η απόκτηση δεξιοτήτων από την πλευρά των γονέων και η ενδυνάμωση τους στο γονεϊκό τους ρόλο, μέσα από την κατάλληλη καθοδήγηση και τις συμβουλές της θεραπεύτριας αλλά και την ενεργό δράση των γονέων οι οποίοι καλούνται να αντιληφθούν και τη δική τους συμβολή στις ενυπάρχουσες δυσκολίες της οικογένειας. Στη συμβουλευτική γονέων, οι γονείς βοηθιούνται να αποδεχτούν το παιδί τους άνευ όρων, να είναι σε θέση να το υποστηρίξουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να το εμπεριέξουν επαρκώς. Να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν τις δυσκολίες και να κατανοήσουν τις αιτίες που τις δημιουργούν, να αφουγκραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα του παιδιού τους αλλά και των ίδιων ώστε να είναι σε θέση να το καθησυχάσουν και να το ενθαρρύνουν στην πορεία της αυτονόμησής του, καθώς και να το βοηθήσουν να βρει τρόπους αντιμετώπισης των ματαιώσεων και των δυσκολιών στη ζωή του.

© Copyright - Myrto Kalaitzi - 2022